Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010


επιτραπέζια κατασκευή από σύρμα
χαλκού και πέτρα λάβας
θέμα¨αναρρίχησηεπιτραπέζια κατασκευή από σύρμα
χαλκού
θέμα ¨γνώσηπίνακας από παλαιό ξύλο και σύρμα χαλκού
θέμα¨χορός

επιτραπέζια κατασκευή από σύρμα χαλκού και πέτρα λάβας
θέμα ¨αναρρίχηση
πίνακας από σύρμα χαλκού σε βάση και πλαίσιο χωρίς τζάμι
θέμα ¨μα να γη

2 σχόλια: